سه شنبه 9 آذر 1400   
 
مدیریت محتوا


آدرس سایت اینترنتی اداره کل ثبت احوال ایرانیان خارج از کشور
www.sabteahval.ir/kharejeh


لینک کانال اداره کل در پیام رسان بومی سروش
kharejeh@


آدرس E-mail اداره کل ثبت احوال ایرانیان خارج از کشور
nocr18@sabteahval.ir


شماره تلفن مستقیم مدیر کل ثبت احوال ایرانیان خارج از کشور
021-66700307


شماره تلفن دفتر مدیر کل ثبت احوال ایرانیان خارج از کشور
021-60902533


شماره تلفن فاکس اداره کل ثبت احوال ایرانیان خارج از کشور
021-66701748


شماره تلفن مستقیم معاون امورهویتی اداره کل ثبت احوال ایرانیان خارج از کشور
021-60902550


شماره تلفن مستقیم معاون خدمات الکترونیکی اداره کل ثبت احوال ایرانیان خارج از کشور
021-60902565


شماره تلفن مستقیم واحد حراست اداره کل ثبت احوال ایرانیان خارج از کشور
021-60902534


شماره تلفن مستقیم رئیس اداره امور هویتی
021-60902558


شماره تلفن مستقیم رئیس اداره امورحقوقی و حل اختلاف
021-60902531


شماره تلفن مستقیم سرپرست واحد دبیرخانه
021-60902537


آدرس پستی اداره کل ثبت احوال ایرانیان خارج از کشور
خیابان امام خمینی - بعد از میدان حسن آباد - ابتدای خیابان شیخ هادی - اداره کل امورهویتی ایرانیان خارج از کشور

کدپستی:19411-11377

 
جستجو
 
ساعت