دوشنبه 27 خرداد 1398   
 
ساعت
 
اوقات شرعی
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:12:14
طلوع خورشید 06:01:03
اذان ظهر 13:18:12
غروب خورشید 20:35:25
اذان مغرب 20:55:26
نیمه شب شرعی 00:33:12