شنبه 29 شهریور 1399   
 
ساعت
 
اوقات شرعی
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:38:42
طلوع خورشید 07:04:25
اذان ظهر 13:11:52
غروب خورشید 19:18:45
اذان مغرب 19:35:50
نیمه شب شرعی 00:26:52