پنجشنبه 31 مرداد 1398   
 
ساعت
 
اوقات شرعی
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:09:36
طلوع خورشید 06:41:22
اذان ظهر 13:20:18
غروب خورشید 19:58:40
اذان مغرب 20:16:27
نیمه شب شرعی 00:35:18