دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
  
 
 

برابر بند 6 ماده 976 قانون مدنی :

هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، تبعه ایران محسوب میشود.

 
 
مدارک مورد نیاز:

1 - معرفی نامه از اداره کل امور اتباع ناجا، امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور یا واحدهای ذیربط تابعه آنها در شهرستانها بانضمام دو قطعه عکس تائید شده توسط مرجع معرفی کننده.

2 - کلاسه آثار انگشتان بانوان مذکور.

3 - اصل شناسنامه زوج که واقعه ازدواج در صفحه مخصوص آن در شناسنامه توسط دفترخانه ثبت شده باشد.
 
4 - اصل سند ازدواج زوجین .
 
5 - پرداخت هزینه برابر تعرفه جاری .

  

نحوه مراجعه:
 

الف : در خارج از کشور : بانوان مذکور که ازدواج آنها در نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به ثبت رسیده میتوانند جهت اخذ شناسنامه به نمایندگی های  جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت خود مراجعه نمایند .

ب : در داخل کشور :

1- در تهران : به اداره کل ثبت احوال امور خارجه  واقع در خیابان امام خمینی (ره) نبش خیابان شیخ هادی ساختمان شماره 6 ثبت احوال .


2- در سایر استانها : به اداره ثبت احوال شهرستان مرکز استان .

  

 توصیه های ضروری:

1- صدور شناسنامه مستلزم تنظیم سند سجلی است با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء سند سجلی از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل کنید.

2- صدور شناسنامه مجدد محدودیت قانونی دارد لذا در حفظ و نگهداری آن دقت لازم را معمول نمایید .

3- دست بردن در مندرجات شناسنامه بهر صورت اکیدا" ممنوع و با متخلف برابر قانون رفتار خواهد شد .

4- درج هرگونه مهر ، نشانه ، و نوشتار در شناسنامه اکیدا" ممنوع است . به استثناء مراجع ذکر شده در تبصره 4 ماده 36 قانون ثبت احوال کشور .
  

تعاریف و مفاهیم:

1- سند سجلی :
سند سجلی سندی است که ولادت هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن شناسنامه صادر میگردد

2- شناسنامه :
شناسنامه مدرک هویت و تابعیت هر فرد ایرانی است .

جستجو
 
ساعت