سه شنبه 3 بهمن 1396   
 
 
 
اخبار و تازه ها
10:39:44 1396/02/18
بهمن مشایخی مدیرکل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور اهم فعالیتهای اجرایی این اداره کل در سال 1395 را اعلام نمود.
1395/11/02
        رئیس اداره امور حقوقی و حل اختلاف اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور نحوه ثبت وفات اتباع خارجی مقیم ایران را تشریح کرد.
1395/11/02
رئیس اداره امور حقوقی و حل اختلاف اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور، نحوه ثبت ولادت فرزندان متولد از اتباع خارجی در ایران را تشریح کرد
 
جستجو
 
ساعت