یکشنبه 3 بهمن 1395   
 
 
 
اخبار و تازه ها

ثبت وفات اتباع خارجه مقیم ایران

        رئیس اداره امور حقوقی و حل اختلاف اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور نحوه ثبت وفات اتباع خارجی مقیم ایران را تشریح کرد.

               1395/11/02

ثبت ولادت فرزندان متولد از اتباع خارجی در ایران
رئیس اداره امور حقوقی و حل اختلاف اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور، نحوه ثبت ولادت فرزندان متولد از اتباع خارجی در ایران را تشریح کرد
               1395/11/02

اهم فعالیتهای اجرائی اداره کل امورهویتی ایرانیان خارج از کشور در سال 1394
مدیرکل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور اهم فعالیتهای اجرائی این اداره کل در سال 1394 را اعلام نمود.
               1395/03/11-00:00:00
[همه اخبار]     
 
جستجو
   
 
ساعت