منشور اخلاقی سازمان ثبت احوال کشور
چاپ
  •  داشتن اخلاق حسنه و روی گشاده در برخورد با مراجعین و صبر و شکیبایی در تامین خواسته های منطقی آنان در چارچوب قوانین و مقررات جاری

  • توجه به وضعیت روحی مراجعین (بویژه مراجعین ثبت فوت) و در نظر گرفتن تالمات روحی آنان

  • داشتن انضباط و وجدان کاری و پرهیز از سهل انگاری در انجام امور مردم

  • حفظ آراستگی، نظافت شخصی و رعایت شئونات اسلامی

  • حفظ تواضع و فروتنی ضمن تلاش در جهت افزایش دانش و آگاهی خود به منظور راهنمایی صحیح مراجعان و رفع مشکلات آنان در چارچوب ضوابط جاری

  • وقت شناسی و حضور به موقع در محل کار

  • حذف تشریفات زائد یا اقدامات غیرضروری به منظور تسریع در ارائه خدمات به مردم

  • صرفه جویی خردمندانه و استفاده اصولی از بیت المال

  • دقت در تنظیم اسناد سجلی و خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند

  • امانت داری و عدم افشای اطلاعات سجلی افراد، با توجه به مفاد ماده 34 قانون ثبت احوال

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/09/11
آمار مراجعات
مهمان :   124
عضو :  0
کل مراجعات  :  267
امروز :  1
دیروز :  1