منشور حقوق شهروندی
چاپ

منشور حقوق شهروندی (مراجعه کنندگان)


به استناد تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 1127128- 28/12/1395 مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری به شرح زیر اعلام می گردد :

1.      حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی

2.      حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات

3.      حق مصون بودن از تبعیض در نظام ها ، فرایندها و تصمیمات اداری

4.      حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری

5.      حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد

6.       حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرایندهای اداری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز

7.      حق اظهار نظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرایندهای اداری

8.      حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی

9.      حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات

10.  حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنها

اداره کل ثبت احوال خراسان جنوبی


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/09/11
آمار مراجعات
مهمان :   131
عضو :  0
کل مراجعات  :  272
امروز :  2
دیروز :  0