فصل ششم و هفتم– صدور شناسنامه و کارت شناسائی ملی
چاپ

ماده 35 : صدور شناسنامه و سایر خدمات سجلی در مقابل دریافت وجه انجام خواهد شد که نحوه اخذ وجوه و میزان و نوع این خدمات به موجب آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود ( اصلاحی 18/10/63 )

ماده 36 : شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر می باشد:

1- آرم جمهوری اسلامی ایران.        
2- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن.   
3- محل الصاق عکس.      
4- شماره شناسنامه.        
5- نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن.       
6- تاریخ تولد به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری.     
تبصره ذکر تاریخ هجری قمری از هنگام اجرای طرح تعویض شناسنامه برای نوزادان الزامی است.               
7- محل تولد به ترتیب شهرستان ، بخش ، دهستان ( شهر / روستا ).            
8- نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین.               
9- تاریخ تنظیم سند به ترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی.       
10-  محل تنظیم سند به ترتیب حوزه ، شهرستان ، بخش ، دهستان ، ( شهر / روستا). 
11- نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره.          
12- شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه.             
13- محل مخصوص ثبت ازدواج ، طلاق و وفات همسر ، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه.
14 محل توضیحات.          
15-محل مخصوص مهر انتخابات. ( اصلاحات 18/10/63)           

تبصره 1 شناسنامه های نمونه جدید افرادی که به سن 15 سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت نگاری صاحب آن باشد ( اصلاحی 18/10/63).              
   
تبصره 2- شناسنامه اولیه باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود. صاحب شناسنامه پس از رسیدن به سن سی سال مکلف است ظرف یکسال برای تجدید آن مراجعه نماید ( اصلاحی 18/10/63 )
تبصره 3- صدرو شناسنامه مجدد و یا گواهی ولادت اتباع خارجه مطابق مقررات آیین نامه اجرائی این قانون خواهد بود ( الحاقی 18/10/63)         
تبصره 4- به استثنای سازمان ثبت احوال کشور ، دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق ، نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ، اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل و اداره کل انتخابات هیچیک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج هیچگونه مطلب و یا آثار دیگری بر روی شناسنامه ندارند. متخلف از این امر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت ( الحاقی 18/10/63).

ماده 37 : سازمان ثبت احوال کشور مکلف است به مجرد وصول اعلام ترک تابعیت و یا اخراج از تابعیت اشخاص از طرف وزارت امور خارجه ترک تابعیت یا اخراج تابعیت را در دفاتر یا اسناد مربوطه منعکس یا شناسنامه را معدوم نماید.

ماده 38 : در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام کند کسانی که سن آنها از 15 سال به بالا است باید دارای کارت شناسائی بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند کارت شناسائی حاوی مشخصات و اثر انگشت و عکس و نشانی محل سکونت و گروههای اصلی خون خواهد بود. ترتیب صدور و ترتیب درج مشخصات دارنده کارت شناسائی و چگونگی تحصیل اطلاعات مربوط به سکونت و سایر اطلاعات از قبیل گروه خون و اشخاصی که برای صغار و مجانین کارت شناسائی اخذ نمایند در آیین نامه اجرائی تعیین خواهد شد

ماده 39 : حذف شد ( لایحه قانونی 13/11/58  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/09/12
آمار مراجعات
مهمان :   88
عضو :  0
کل مراجعات  :  470
امروز :  1
دیروز :  2