قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم
چاپ
 

 منتشره در مجموعه قوانین سال 1312 مصوب 31/4/1312
 

ماده واحده : نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:


1- در مسائل مربوط به نکاح و طلاق و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
2- در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهب متوفی.
3- در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمة متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادر خوانده پیرو آن است.
روزنامه رسمی 14138-1/7/1372

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/09/13
آمار مراجعات
مهمان :   88
عضو :  0
کل مراجعات  :  711
امروز :  1
دیروز :  1