لینک خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت
لینک خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت:  http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10031089101
صدور گواهی فوت ایرانیان


نوع خدمت : G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : 30 دقیقه

ساعات ارائه خدمت : وقت اداری

عداد بار مراجعه حضوری : 1 بار

نحوه ی تحویل درخواست : حضوری

شناسنامه خدمت

لینک خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت


برابر ماده 22 قانون ثبت احوال کشور :


وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود و نیز وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام میشود


هر یک از اشخاص زیر می توانند به اعلام وفات واخذ گواهی فوت اقدام نمایند


1- نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است با ارائه مدرک شناسائی .

2- مأموران انتظامی متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است .

3- متصدیان گورستانها .

4- مقامات قضایی و نظامی .

5- گروههای امدادی .


صدور گواهی وفات ایرانیان داخل کشور :

1- شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی( در صورت صدور کارت ) .

2- گواهی پزشک یا بیمارستان یا مسئولین گورستان یا معرفی و حضور دو نفر گواه با ارائه مدرک شناسایی در اداره ثبت احوال محل وقوع یا محل سکونت .صدور گواهی وفات ایرانیان خارج از کشور :

1- شناسنامه متوفی و کارت شناسایی ملی (در صورت صدور کارت)

2- اصل مدرک خارجی مربوط به وفات که به تأیید نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در محل اقامت متوفی رسیده باشد.

3- گواهی عدم ثبت فوت از نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در محل اقامت متوفی

تذکر: در صورت ارائه ننمودن گواهی عدم ثبت وفات، اداره ثبت احوال موظف میباشد تا از طریق اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور در این خصوص اقدام نماید.


1- گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست نماید تسلیم خواهد شد.

2- برابر گواهی فوت وجهی طبق تعرفه جاری اخذ می شود.


3- هزینه صدور گواهی فوت مطابق با تعرفه جاری.


- جهت ثبت وفات و اخذ گواهی فوت کلیه ادارات ثبت احوال سراسر کشور آمادگی دارند در ساعات و ایام اداری پاسخگوی مراجعین محترم باشند و در صورت تکمیل بودن مدارک لازم نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت در همان روز اقدام خواهد شد .

- در صورت عدم تحویل شناسنامه متوفی ارائه مدارکی که هویت وی را مشخص نماید الزامی است که در این صورت پس از طی مراحل اداری نسبت به ثبت وفات و صدور گواهی فوت اقدام خواهد شد .


نوع خدمت : G2C

متوسط مدت زمان ارائه خدمت : حدودا 15 تا 20 دقیقه

ساعات ارائه خدمت : وقت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری : 1 بار

شناسنامه خدمت


برابر ماده 22 قانون ثبت احوال:


وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باید به ماموران کنسولی محل اقامت یا به نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال اعلام شود.


هر یک از اشخاص زیر می توانند اعلام کننده وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باشند.

هر یک از اشخاص زیر می توانند اعلام کننده وفات ایرانیان مقیم خارج از کشور باشند.

1- نزدیکترین خویشاوند متوفی .

2- متصدی یا صاحب مکانی که فوت در آنجا اتفاق افتاده است یا نماینده او .

3- هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است .

1 - ارائه اصل شناسنامه و کارت شناسایی ملی (در صورتیکه صادر شده باشد).
2- ارائه اصل مدرک خارجی مربوط به فوت .

تذکر : پس از ثبت فوت نسبت به اخذ گواهی فوت ( رونوشت خلاصه فوت ) به تعداد مورد نیاز از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد .

الف : نحوه مراجعه و مدارک مورد نیاز برای ثبت فوت در خارج از کشور .متقاضی می بایست به نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت یا نزدیکترین مأمور کنسولی مراجعه نماید .

مدارک مورد نیاز:


1 - ارائه اصل شناسنامه و کارت شناسایی ملی (در صورتیکه صادر شده باشد).

2- ارائه اصل مدرک خارجی مربوط به فوت .

تذکر : پس از ثبت فوت نسبت به اخذ گواهی فوت ( رونوشت خلاصه فوت ) به تعداد مورد نیاز از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد .

ب : نحوه مراجعه و مدارک مورد نیاز برای ثبت فوت در داخل کشورمتقاضی می تواند به هر یک از ادارات ثبت احوال سراسر کشور مراجعه نماید.
مدارک مورد نیاز:

1 - ارائه اصل شناسنامه و کارت شناسایی ملی متوفی(در صورتیکه مهر شده باشد) .

2- ارائه اصل مدرک خارجی مربوط به فوت که به تأیید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متوفی رسیده باشد.

3- ارائه گواهی عدم ثبت فوت از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متوفی .
 تذکر : در صورت ارائه ننمودن گواهی عدم ثبت فوت ادارات ثبت احوال موظف هستند تا از طریق اداره کل ثبت احوال امور خارجه در این خصوص اقدام نمایند.

4- پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری برای هر برگ گواهی وفات .

1- سند وفات
سند وفات سندی رسمی است که وفات هر فرد در آن ثبت و بر اساس آن گواهی فوت صادر می گردد  

2- گواهی فوت
گواهی فوت که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم و تسلیم میگردد  


1- اصلح است که واقعه وفات در ظرف مهلت مقرر ( 10 روز ) به اداره ثبت احوال اعلام گردد .

2- صدور گواهی فوت در مراحل بعدی مستلزم ارائه شناسنامه متوفی یا اعلام شماره و تاریخ ثبت وفات می باشد .

3- صدور گواهی فوت مستلزم ثبت وفات است ، با توجه به اهمیت موضوع لازم است قبل از امضاء سند مربوطه از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

4- بهنگام دریافت گواهی فوت از صحت مندرجات آن اطمینان حاصل نمایید .

5- پس از وفات ، گواهی فوت جایگزین شناسنامه متوفی می باشد که بنابه ضرورت و نیاز این گواهی ارائه خواهد شد .


6- به اشخاصی که در خارج از کشور اقدام به ثبت فوت می نمایند توصیه می شود که بمنظور انجام امور حقوقی حتما" به تعداد مورد نیاز گواهی فوت از نمایندگی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند. 

7- گواهی فوت به هر شخصی و به هر تعدادی که درخواست نمایند داده می شود.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/12/18
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی:
نظرات کاربران