لینک خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت
چاپ
لینک خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت:  http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=10031090000
صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران


نوع خدمت : G2C

نحوه ارائه خدمت : به صورت مراجعه حضوری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت: در صورت تکمیل مدارک لازمه در همان روز

تعداد دفعات مراجعه حضوری : یک بار

ساعات ارائه خدمت : وقت اداری

شناسنامه خدمت

لینک خدمت در سامانه مدیریت خدمات دولت


شرح خدمت: ثبت ولادت و صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجه در ایران بر اساس گواهی ولادت صادره از مراجع پزشکی ذیصالح یا ماما راجع به ولادت طفل در ایران و با تائید پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی


صاحبان اطفال متولد از اتباع خارجی در ایران می توانند برابر دستورالعمل شماره 35453/12/2-5/5/93 معاونت محترم اسناد هویتی سازمان، با ارائه گواهی پزشک یا ماما راجع به ولادت طفل در ایران، با دردست داشتن مدارک شناسایی معتبر از قبیل گذرنامه یا پروانه اقامت معتبر در زمان ولادت نسبت به تنظیم سند هویتی طفل اقدام نمایند. درصورت عدم اعتبار مدارک اقامتی پدر و مادر خارجی طفل، با تایید امور اتباع خارجه نیرو انتظامی، نسبت به ثبت ولادت فرزندان خود در اداره ثبت احوال محل تولد اقدام و گواهی ولادت ویژه اتباع خارجی اطفال خود دریافت نمایند 

- گذرنامه، پروانه اقامت یا دفترچه پناهندگی معتبر در زمان ولادت و تنظیم سند هویتی

- تأییدیه پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی

- گواهی ولادت صادره توسط پزشک یا ماما و در صورت نداشتن گواهی ولادت، شهادت 2 نفر شاهد

- پرداخت هزینه طبق تعرفه جاری.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/08/03
نظر شما
لطفاً کد امنیتی که در عکس نشان داده شده، را وارد کنید کد امنیتی:
نظرات کاربران