آمار ولادت
چاپ

          ولادتهای ثبت شده  

فروردین 1400اردیبهشت 1400خرداد 1400 
تیر 1400مرداد 1400شهریور 1400
مهر 1400آبان 1400آذر 1400
دی 1400بهمن 1400اسفند 1400

 

فروردین 1399 اردیبهشت 1399 خرداد 1399
تیر 1399 مرداد 1399 شهریور 1399
مهر 1399 آبان 1399 آذر 1399
دی 1399 بهمن 1399 اسفند 1399

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/01/17

ولادتهای ثبت شده برحسب جنس، شهری و روستایی به تفکیک گروه سنی مادران

 

شش ماهه 1399

سه ماهه 1399

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1398

نه ماهه 1398

شش ماهه 1398

سه ماهه 1398

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1397

نه ماهه 1397

شش ماهه 1397

سه ماهه 1397

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1- دریافت فرم اظهارنام

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/01/17
آمار مراجعات
مهمان :  50
عضو :  0
کل مراجعات :  61
امروز :  0
دیروز :  2