دوشنبه 18 اسفند 1399   
 
مدیریت محتوا

تماس با ادارات ثبت احوال خراسان رضوی

نام اداره

نام مدیریت

کد

نشانی- کد پستی - کد مخابرات - نمابر - تلفن

آدرس پورتال

خلیل آباد

حسین رضایی

491

نشانی: خیابان انقلاب - فلکه انقلاب
کد پستی: 9677119384 کدمخابرات:051

نمابر:57728131 تلفن:57728132

www.sabteahval.ir/khalilabad

خواف

نصرالله اعظمی

454

نشانی:خ فردوسی شمالی-جنب بانک کشاورزی
کدپستی:67663-95617 کد مخابرات:051
نمابر:54222030 تلفن:54222030-54222031

www.sabteahval.ir/khaf

درگز

مجتبی صالحی

455

نشانی:میدان جهاد سازندگی
کدپستی:89143-94917 کدمخابرات:051

نمابر:46222130 تلفن:46223329-46223330

www.sabteahval.ir/dargaz

رشتخوار

محمد صالحی

486

نشانی: میدان22 بهمن-ابتدای بلوار طالقانی
کدپستی:6313-95417 کدمخابرات:051
نمابر:56223411 تلفن:56223411

www.sabteahval.ir/roshtkhar

زبرخان

غلامرضا ترابیگان

480

نشانی: شهر قدمگاه - بلوار امام خمینی –

روبروی جاده پوست فروشان
کدپستی:9346113971 کد مخابرات:051

نمابر:43223289 تلفن:43223289

www.sabteahval.ir/zabarkhan

سبزوار

سعید ابهری

456

نشانی: میدانکارگر-خیابان فیاض
کدپستی:47369-96196 کد مخابرات:051

نمابر:44222400 تلفن:44222401

www.sabteahval.ir/sabzevar

سرخس

حسین پورشادمهری 

457

نشانی:خیابان معلم-میدان امام حسین
کدپستی:36691-93817 کد مخابرات:051
نمابر:34522235 تلفن:34522237

www.sabteahval.ir/sarakhs

فریمان

علی شیرزادیان

475

نشانی:خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
کدپستی:9391743815 کدمخابرات:051
نمابر:34622780 تلفن:34622780-34622782

www.sabteahval.ir/fariman

قوچان

قاسم گلدی

462

نشانی:تقاطع خیابان شهید رشیدیان و خیام نبش چهارراه سوم
کدپستی:38359-94716 کدمخابرات:051

نمابر:47223325 تلفن:47223323

www.sabteahval.ir/ghoochan

احمد آباد

امیر جوانشیری

484

نشانی: 17 شهریور-17شهریور8
کدپستی:13769-91669 کدمخابرات:051

نمابر:33420320 تلفن:33420320

www.sabteahval.ir/ahmadabad

بجستان

محمد رضا مقیمی

477

نشانی : بلوار 22بهمن - ابتدای خ پیروزی
کدپستی:13667-96981 کد مخابرات:051 
نمابر:56522122 تلفن:56522122

www.sabteahval.ir/bajestan

بردسکن

رمضانعلی امینی

479

نشانی: بلواری شهید مطهری
کدپستی:44985-96819 کد مخابرات: 051
نمابر: 55422770 تلفن:55422770

www.sabteahval.ir/bardaskan

تایباد

احمد برزگر

450

نشانی: بلوارملاصدرا-جنب بانک کشاورزی
کدپستی:45695-95918 کد مخابرات:051
نمابر:54523400 تلفن: 54523400-54523401

www.sabteahval.ir/taybad

فیروزه

جواد قره باغی

483

نشانی:شهر بزغان-خ کمال الملک-مقابل بخشداری
کد پستی:11374-93318 کد مخابرات :051
نمابر:43523259 تلفن:43523259

www.sabteahval.ir/takhtejolge

تربت جام

رضا پورشهری

451

نشانی: بلوار امام خمینی- مقابل پایانه مسافربری
کدپستی:64195-95719 کد مخابرات:051
نمابر:52523536 تلفن:2223536-52523535

www.sabteahval.ir/torbatejam

تربت حیدریه

غلامحسین عصاران

452

نشانی:خیابان باغ ملی-خ معلم-معلم4
کدپستی:11775-95198 کدمخابرات:051
نمابر:52226066 تلفن:2226065-52226063

www.sabteahval.ir/torbateheydariye

جغتای

حسین فرزام

471

نشانی:بلوار معلم-جنب شهرداری
کدپستی:3194-964161 کدمخابرات:051

نمابر:45622273 تلفن:45622273

www.sabteahval.ir/joghatay

جوین

محمود برهانی نسب

476

نشانی:شهر نقاب - مجتمع ادارات
کدپستی:15311-96471 کدمخابرات:051
نمابر:45222264 تلفن:45222264

www.sabteahval.ir/jovein

چناران

حسین زنگویی زوزنی

470

نشانی:خ شهید بهشتی - بهشتی 2
کدپستی:9361917584 کد مخابرات:051
نمابر:46122040 تلفن:46122030

www.sabteahval.ir/chenaran

کاشمر

رضا برکند

463

نشانی:خیابان دادگستری
کدپستی:9671941175 کدمخابرات:051
نمابر:55225221 تلفن:24221-55224071

www.sabteahval.ir/kashmar

کلات

حسین فروغی گروی

474

نشانی:بلوار امام رضا -بخشداری مرکزی
کدپستی:9371773747 کدمخابرات:051
نمابر:34722315 تلفن:34722316

www.sabteahval.ir/kalat

گناباد

جواد محمدی

464

شانی:میدان بسیج
کدپستی:9691647651 کد مخابرات:051
نمابر:57252623 تلفن:2625-57253672

www.sabteahval.ir/gonabad

مشهد

مهدی عباسی

466

نشانی:بلوار خیام-جنب سازمان جهاد کشاورزی
کدپستی:9185986511 کدمخابرات:051
نمابر:3764205 تلفن:37642049-37642048و6-37642044

www.sabteahval.ir/mashhad

منطقه دو

محسن توانگر

491

نشانی:17 شهریور - 17 شهریور8
کدپستی:9166913769 کد مخابرات:051
نمابر:33430290 تلفن:33430291

www.sabteahval.ir/mashhad2

منطقه سه

مریم زمان

490

نشانی:بلوارشفا-شفا17
کدپستی:9196666459 کد مخابرات:051
نمابر:37593554 تلفن:7593342-37593283

www.sabteahval.ir/mashhad3

منطقه یک

جواد یعقوبی

489

نشانی:بلوار وکیل آباد-اول اقبال لاهوری
کدپستی:9179773817 کد مخابرات:051
نمابر:35017001 تلفن:35011000-35015000

www.sabteahval.ir/mashhad1

مه ولات

مرتضی زارعی مقدم

485

نشانی: فیض آباد - بلوار مدرس - نبش مدرس 6
کدپستی:9531774635 کد مخابرات:051
نمابر:5672010 تلفن: 56722009

www.sabteahval.ir/mahvalat

نیشابور

داود کوشکی

465

نشانی:خ شهیدجعفری(راهآهن)جنب اداره ارشاد اسلامی
کدپستی:9313759789 کدمخابرات:051
نمابر:42222080 تلفن:42228082-42228083

www.sabteahval.ir/neyshaboor

زاوه

علیرضا شریف نژاد

492

نشانی:دولت آباد - خیابان شهید رجایی- مقابل کلانتری
کدپستی: 9549135589کدمخابرات:051
نمابر:53724666 تلفن:53724666

www.sabteahval.ir/Zaveh

گلبهار

رامین روانجو

500

نشانی:گلبهار، خیابان بهار، بهار یک
کدپستی: 9365163131کدمخابرات:051
نمابر:38323445 تلفن:38323445

www.sabteahval.ir

باخرز

رحمت الله مومنی

495

نشانی :خیابان ولیعصر، کوچه امامت -
کدپستی:9597133565 کدمخابراتی 051-
تلفن و نمابر:54825511

www.sabteahval.ir/bakharz


 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/05/27