یکشنبه 14 آذر 1400   
 
مدیریت محتوا
بهبود فضای کسب و کار و ارتقای بهره وری
مسئول پایش شاخص
محمدرضا محسنی - معاون فنآوری  اطلاعات و آمار جمعیتی اداره کل خراسان رضوی
تلفن تماس : 35026771