شنبه 25 مرداد 1399   
 


ردیف

شرح خدمات

نرخ مصوب کارگروه(ریال)

1

تعویض شناسنامه

 120/000

2

شناسنامه المثنی

120/000

3

درخواست تغییر نام خانوادگی

110/000

4

درخواست هیات حل اختلاف

110/000

5

درخواست اجرای احکام دادگاه

110/000

6

تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی

120/000

8

تحویل کارت هوشمند ملی

25/000

 
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1398/03/19
نظر سنجی