پنجشنبه 8 آبان 1399   
 
معاون امور اسناد هویتی

نورمحمد یارمحمدی - سرپرست معاونت اسناد هویتی
سوابق کاری :

نام سازمان

سمت

از تاریخ

تا تاریخ

ثبت احوال تربت جام

مسئول امور ثبت احوال روستا

12/09/1373

31/06/1376

ثبت احوال تربت جام

اپراتور سجلی

01/07/1376

23/12/1376

ثبت احوال سبزوار

اپراتور سجلی

24/12/1376

24/11/1377

ثبت احوال سبزوار

کاردان کامپیوتر

25/11/1377

14/07/1378

ثبت احوال تربت جام

کاردان کامپیوتر

15/07/1378

30/09/1379

ثبت احوال مشهد

کاردان کامپیوتر

01/10/1379

08/09/1385

ثبت احوال مشهد

معاون آمار و انفورماتیک

09/09/1385

25/12/1391

ثبت احوال مشهد

رئیس

26/12/1391

22/02/1392

ثبت احوال مشهد

مدیر

23/02/1392

31/05/1393

اداره حراست

رئیس

01/06/1393

تاکنون


 
 
صندوق دریافت نظرات پیشرفته
 
 
 
 
فقط فایل با فرمت .jpg .jpeg .png .Xlsx .Xls .Doc .Pdf .Docx .Zipحداکثر حجم فایل ها 500 کیلوبایت می باشد