معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

کاظم مرتضایی- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی






سوابق کاری :









ردیف

مشاغل مورد تصدی با حالات استخدامی

وزارتخانه یا مؤسسه

از تاریخ

تا تاریخ



1

مسئول امور اسناد سجلی

ثبت احوال مشهد

1368/11/10

1372/12/24



2

رئیس اداره

ثبت احوال منطقه 2 مشهد

1372/12/25

1375/05/03



3

معاون اداره

اداره امور اداری

1375/05/04

1385/07/30



4

رئیس

اداره امور اداری

1385/08/01

1392/02/22



5

رئیس

اداره منابع انسانی و پشتیبانی

1392/02/23

1394/07/28



6

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی

1394/07/29

هم اکنون









 


 
 
صندوق دریافت نظرات پیشرفته
 
* گيرنده:
فرستنده:
* پست الکترونيکي :     
تلفن:  
موبایل:  
* موضوع:  
* متن:
نوع: