دوشنبه 31 شهریور 1399   
 
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

کاظم مرتضایی- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی


سوابق کاری :

ردیف

مشاغل مورد تصدی با حالات استخدامی

وزارتخانه یا مؤسسه

از تاریخ

تا تاریخ1

مسئول امور اسناد سجلی

ثبت احوال مشهد

1368/11/10

1372/12/242

رئیس اداره

ثبت احوال منطقه 2 مشهد

1372/12/25

1375/05/033

معاون اداره

اداره امور اداری

1375/05/04

1385/07/304

رئیس

اداره امور اداری

1385/08/01

1392/02/225

رئیس

اداره منابع انسانی و پشتیبانی

1392/02/23

1394/07/286

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی

1394/07/29

هم اکنون

 


 
 
صندوق دریافت نظرات پیشرفته