شنبه 30 شهریور 1398   
 
معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی
محمد رضا محسنی - معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی
سوابق کاری :

نام سازمان

سمت

از سال

تا سال

آموزش و پرورش

احتساب سابقه خدمت (حق التدریس )

14/7/67

3/3/69

ثبت احوال کاشمر

کارشناس امور سجلی ( قراردادی)

17/6/69

25/12/69

ثبت احوال کاشمر

کارشناس امور سجلی ( آزمایشی )

26/12/69

30/10/76

ثبت احوال فردوس

کارشناس امور حقوقی و سجلی

1/11/76

31/3/78

ثبت احوال بردسکن

کارشناس امور حقوقی و سجلی

1/4/78

31/4/82

اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی

کارشناس آمار و جمعیت

1/5/82

18/12/87

اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی

سرپرست حوزه آمار و انفورماتیک

19/12/87

28/09/88

اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی

معاون فنآوری اطلاعات وآمار جمعیتی

28/09/88

ادامه دارد


 
صندوق دریافت نظرات پیشرفته
 
* گيرنده:
فرستنده:
* پست الکترونيکي :     
تلفن:  
موبایل:  
* موضوع:  
* متن:
نوع: