سه شنبه 9 آذر 1400   
 
. .

اداره ثبت احوال درگز اداره ثبت احوال قوچان اداره ثبت احوال کلات اداره ثبت احوال سرخس اداره ثبت احوال تربت جام اداره ثبت احوال فریمان اداره ثبت احوال تایباد اداره ثبت احوال چناران اداره ثبت احوال منطقه2 مشهد اداره ثبت احوال منطقه 3 مشهد اداره ثبت احوال مرکزی مشهد اداره ثبت احوال منطقه1 مشهد اداره ثبت احوال احمد آباد اداره ثبت احوال زبرخان اداره ثبت احوال زاوه اداره ثبت احوال خواف اداره ثبت احوال رشتخوار اداره ثبت احوال فیروزه اداره ثبت احوال نیشابور اداره ثبت احوال تربت حیدریه اداره ثبت احوال کاشمر اداره ثبت احوال جوین اداره ثبت احوال جغتای اداره ثبت احوال سبزوار اداره ثبت احوال خلیل آباد اداره ثبت احوال مه ولات اداره ثبت احوال بردسکن اداره ثبت احوال گناباد اداره ثبت احوال بجستان 

تماس با ادارات ثبت احوال خراسان رضوی

نام اداره

نام مدیریت

کد

نشانی- کد پستی - کد مخابرات - نمابر - تلفن

آدرس پورتال

خلیل آباد

حسین رضایی

491

نشانی: خیابان انقلاب - فلکه انقلاب
کد پستی: 9677119384 کدمخابرات:051

نمابر:57728131 تلفن:57728132

www.sabteahval.ir/khalilabad

خواف

نصرالله اعظمی

454

نشانی:خ فردوسی شمالی-جنب بانک کشاورزی
کدپستی:67663-95617 کد مخابرات:051
نمابر:54222030 تلفن:54222030-54222031

www.sabteahval.ir/khaf

درگز

مجتبی صالحی

455

نشانی:میدان جهاد سازندگی
کدپستی:89143-94917 کدمخابرات:051

نمابر:46222130 تلفن:46223329-46223330

www.sabteahval.ir/dargaz

رشتخوار

محمد صالحی

486

نشانی: میدان22 بهمن-ابتدای بلوار طالقانی
کدپستی:6313-95417 کدمخابرات:051
نمابر:56223411 تلفن:56223411

www.sabteahval.ir/roshtkhar

زبرخان

غلامرضا ترابیگان

480

نشانی: شهر قدمگاه - بلوار امام خمینی –

روبروی جاده پوست فروشان
کدپستی:9346113971 کد مخابرات:051

نمابر:43223289 تلفن:43223289

www.sabteahval.ir/zabarkhan

سبزوار

سعید ابهری

456

نشانی: میدانکارگر-خیابان فیاض
کدپستی:47369-96196 کد مخابرات:051

نمابر:44222400 تلفن:44222401

www.sabteahval.ir/sabzevar

سرخس

حسین پورشادمهری 

457

نشانی:خیابان معلم-میدان امام حسین
کدپستی:36691-93817 کد مخابرات:051
نمابر:34522235 تلفن:34522237

www.sabteahval.ir/sarakhs

فریمان

علی شیرزادیان

475

نشانی:خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
کدپستی:9391743815 کدمخابرات:051
نمابر:34622780 تلفن:34622780-34622782

www.sabteahval.ir/fariman

قوچان

قاسم گلدی

462

نشانی:تقاطع خیابان شهید رشیدیان و خیام نبش چهارراه سوم
کدپستی:38359-94716 کدمخابرات:051

نمابر:47223325 تلفن:47223323

www.sabteahval.ir/ghoochan

احمد آباد

امیر جوانشیری

484

نشانی: 17 شهریور-17شهریور8
کدپستی:13769-91669 کدمخابرات:051

نمابر:33420320 تلفن:33420320

www.sabteahval.ir/ahmadabad

بجستان

محمد رضا مقیمی

477

نشانی : بلوار 22بهمن - ابتدای خ پیروزی
کدپستی:13667-96981 کد مخابرات:051 
نمابر:56522122 تلفن:56522122

www.sabteahval.ir/bajestan

بردسکن

رمضانعلی امینی

479

نشانی: بلواری شهید مطهری
کدپستی:44985-96819 کد مخابرات: 051
نمابر: 55422770 تلفن:55422770

www.sabteahval.ir/bardaskan

تایباد

احمد برزگر

450

نشانی: بلوارملاصدرا-جنب بانک کشاورزی
کدپستی:45695-95918 کد مخابرات:051
نمابر:54523400 تلفن: 54523400-54523401

www.sabteahval.ir/taybad

فیروزه

جواد قره باغی

483

نشانی:شهر بزغان-خ کمال الملک-مقابل بخشداری
کد پستی:11374-93318 کد مخابرات :051
نمابر:43523259 تلفن:43523259

www.sabteahval.ir/takhtejolge

تربت جام

رضا پورشهری

451

نشانی: بلوار امام خمینی- مقابل پایانه مسافربری
کدپستی:64195-95719 کد مخابرات:051
نمابر:52523536 تلفن:2223536-52523535

www.sabteahval.ir/torbatejam

تربت حیدریه

غلامحسین عصاران

452

نشانی:خیابان باغ ملی-خ معلم-معلم4
کدپستی:11775-95198 کدمخابرات:051
نمابر:52226066 تلفن:2226065-52226063

www.sabteahval.ir/torbateheydariye

جغتای

حسین فرزام

471

نشانی:بلوار معلم-جنب شهرداری
کدپستی:3194-964161 کدمخابرات:051

نمابر:45622273 تلفن:45622273

www.sabteahval.ir/joghatay

جوین

محمود برهانی نسب

476

نشانی:شهر نقاب - مجتمع ادارات
کدپستی:15311-96471 کدمخابرات:051
نمابر:45222264 تلفن:45222264

www.sabteahval.ir/jovein

چناران

حسین زنگویی زوزنی

470

نشانی:خ شهید بهشتی - بهشتی 2
کدپستی:9361917584 کد مخابرات:051
نمابر:46122040 تلفن:46122030

www.sabteahval.ir/chenaran

کاشمر

رضا برکند

463

نشانی:خیابان دادگستری
کدپستی:9671941175 کدمخابرات:051
نمابر:55225221 تلفن:24221-55224071

www.sabteahval.ir/kashmar

کلات

حسین فروغی گروی

474

نشانی:بلوار امام رضا -بخشداری مرکزی
کدپستی:9371773747 کدمخابرات:051
نمابر:34722315 تلفن:34722316

www.sabteahval.ir/kalat

گناباد

جواد محمدی

464

شانی:میدان بسیج
کدپستی:9691647651 کد مخابرات:051
نمابر:57252623 تلفن:2625-57253672

www.sabteahval.ir/gonabad

مشهد

مهدی عباسی

466

نشانی:بلوار خیام-جنب سازمان جهاد کشاورزی
کدپستی:9185986511 کدمخابرات:051
نمابر:3764205 تلفن:37642049-37642048و6-37642044

www.sabteahval.ir/mashhad

منطقه دو

محسن توانگر

491

نشانی:17 شهریور - 17 شهریور8
کدپستی:9166913769 کد مخابرات:051
نمابر:33430290 تلفن:33430291

www.sabteahval.ir/mashhad2

منطقه سه

مریم زمان

490

نشانی:بلوارشفا-شفا17
کدپستی:9196666459 کد مخابرات:051
نمابر:37593554 تلفن:7593342-37593283

www.sabteahval.ir/mashhad3

منطقه یک

جواد یعقوبی

489

نشانی:بلوار وکیل آباد-اول اقبال لاهوری
کدپستی:9179773817 کد مخابرات:051
نمابر:35017001 تلفن:35011000-35015000

www.sabteahval.ir/mashhad1

مه ولات

مرتضی زارعی مقدم

485

نشانی: فیض آباد - بلوار مدرس - نبش مدرس 6
کدپستی:9531774635 کد مخابرات:051
نمابر:5672010 تلفن: 56722009

www.sabteahval.ir/mahvalat

نیشابور

داود کوشکی

465

نشانی:خ شهیدجعفری(راهآهن)جنب اداره ارشاد اسلامی
کدپستی:9313759789 کدمخابرات:051
نمابر:42222080 تلفن:42228082-42228083

www.sabteahval.ir/neyshaboor

زاوه

علیرضا شریف نژاد

492

نشانی:دولت آباد - خیابان شهید رجایی- مقابل کلانتری
کدپستی: 9549135589کدمخابرات:051
نمابر:53724666 تلفن:53724666

www.sabteahval.ir/Zaveh

گلبهار

رامین روانجو

500

نشانی:گلبهار، خیابان بهار، بهار یک
کدپستی: 9365163131کدمخابرات:051
نمابر:38323445 تلفن:38323445

www.sabteahval.ir

باخرز

رحمت الله مومنی

495

نشانی :خیابان ولیعصر، کوچه امامت -
کدپستی:9597133565 کدمخابراتی 051-
تلفن و نمابر:54825511

www.sabteahval.ir/bakharz


 

آمار بازدید صفحه آمار بازدید صفحه
مهمان :   41
عضو :  0
کل مراجعات  :  5374
امروز :  9
دیروز :  8