سه شنبه 31 فروردین 1400   
 
مدیریت محتوا

 

هموطن گرامی

چنانچه مدرک شناسایی (شناسنامه/کارت ملی/کارت هوشمند ملی) شما مفقود شده است به دو روش می توانید از پیدا شدن مدرک خود که توسط یابنده مدرک به ثبت احوال تحویل داده شده است، مطلع شوید:

1- مراجعه به صفحه جستجوی مدارک مکشوفه ثبت احوال(با کلیک روی این قسمت)

2- از طریق بات مدارک مکشوفه ثبت احوال در نرم افزار گپ به نام SabteAhvalYafteh@   

 

3- پیامک شماره ملی خود به سامانه پیامکی مدارک مکشوفه به شماره 09381001000 

(در صورت پیامک شماره ملی خود به سامانه پیامکی مدارک مکشوفه، چنانچه مدرک شناسایی طی سی روز بعد از ارسال پیامک پیدا شود، اطلاع رسانی مقتضی انجام خواهد شد)