جمعه 31 خرداد 1398   
 
تاریخ 1397/07/14         ساعت 07:45:39     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثب احوال استان در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی مشهد واهمیت ثبت بهنگام وقایع حیاتی به خصوص ولادت و وفات را در برنامه ریزی های کلان کشور با اهمیت بر شمرد و افزود: با توجه به آسیب های موجود در این حوزه که گریبانگیر افراد و جامعه در گذشته بود سازمان ثبت احوال با پیگیریهای مجدانه و به استناد تبصره ماده 5 قانون ثبت احوال دستورالعمل جامعی را در خصوص شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی به منظور ساماندهی و بهره گیری از ظرفیت های بالقوه دیگر دستگاههای اجرائی تدوین و ابلاغ کرد که تاکنون نتایج بسیار مثبتی را در ثبت حداکثری وقایع حیاتی در مهلت های قانونی داشته است .

مدیرکل ثب احوال استان در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی مشهد واهمیت ثبت بهنگام وقایع حیاتی به خصوص ولادت و وفات را در برنامه ریزی های کلان کشور با اهمیت بر شمرد و افزود: با توجه به آسیب های موجود در این حوزه که گریبانگیر افراد و جامعه در گذشته بود سازمان ثبت احوال با پیگیریهای مجدانه و به استناد تبصره ماده 5 قانون ثبت احوال دستورالعمل جامعی را در خصوص شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی به منظور ساماندهی و بهره گیری از ظرفیت های بالقوه دیگر دستگاههای اجرائی تدوین و ابلاغ کرد که تاکنون نتایج بسیار مثبتی را در ثبت حداکثری وقایع حیاتی در مهلت های قانونی داشته است .

نیری با بیان اینکه کلان شهر مشهد بعنوان مرکز استان از جایگاه ویژه ای در ثبت وقایع حیاتی برخوردار است افزود: برخی عوامل مانند بافت جمعیتی ،پراکندگی جغرافیایی ، حاشیه نشینی و وجود اتباع خارجی در استان بر پدیده دیر ثبتی در مشهد موانعی را ایجاد نموده بود که با جلسات متعدد در مراکز تصمیم گیری استان و شهر مشهد مانند استانداری و فرمانداری و تصویب مصوبات جامعی در این خصوص تا حد زیادی این موانع مرتفع گردیده است .

نیری در ادامه از تلاش های بسیار خوب و تعاملات سازنده اعضاء شورایهای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان تقدیر و ابراز امیدواری کرد که سطح این تعاملات در آتی بیش از پیش تقویت گردد .