تاریخ 1397/08/02         ساعت 14:22:05     گروه خبری روابط عمومی

روز دوشنبه مورخ 30تیرماه گردهمائی معاونین خواهران بسیج ادارات کل و مدیران فرهنگی در محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی برگزار شد.
روز دوشنبه مورخ 30تیرماه گردهمائی معاونین خواهران بسیج ادارات کل و مدیران فرهنگی در محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی برگزار شد.