تاریخ 1397/08/06         ساعت 13:59:43     گروه خبری روابط عمومی

دومین هم اندیشی دفاتر پیشخوان با حضور مدیرکل ثبت احوال استان و معاونین ,45 نفر از مدیران فنی دفاتر پیشخوان استان و روسای ادارات معین این دفاتر در محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت احوال استان برگزارشد

دومین هم اندیشی دفاتر پیشخوان با حضور مدیرکل ثبت احوال استان و معاونین ,45 نفر از مدیران فنی دفاتر پیشخوان استان و روسای ادارات معین این دفاتر در محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت احوال استان برگزارشد.

در این جلسه علاوه بر بررسی عملکرد 6ماهه اول سالجاری دفاتر موضوعاتی همچون راهکارهای افزایش تعاملات بین دفاتر و ادارات معین به منظور انجام مکاتبات در سیستم فرزین و همچنین برنامه های 6ماهه دوم مبتنی بر افزایش ارائه خدمات بهینه و سکونت محور به مردم مورد بحث و بررسی قرار گرفت .