یکشنبه 28 بهمن 1397   
 
تاریخ 1397/08/19         ساعت 14:27:47     گروه خبری روابط عمومی

کارکنان ثبت احوال استان خراسان رضوی همچون سنوات گذشته به منظور بهره مندی از فیوضات معنوی خدمت رسانی به زائرین پیاده حضرت علی این موسی الرضا (ع) در ایام سوگواری این حضرت با ارائه کمک های مادی و تدارک نیازمندی ها و مایحتاج لازم پذیرای تعدادی زیادی از این عزیزان بودند.

کارکنان ثبت احوال استان خراسان رضوی همچون سنوات گذشته به منظور بهره مندی از فیوضات معنوی خدمت رسانی به زائرین پیاده حضرت علی این موسی الرضا (ع) در ایام سوگواری این حضرت با ارائه کمک های مادی و تدارک نیازمندی ها و مایحتاج لازم پذیرای تعدادی زیادی از این عزیزان بودند.