یکشنبه 28 بهمن 1397   
 
تاریخ 1397/09/12         ساعت 07:48:51     گروه خبری روابط عمومی

به منظور رصد تحولات جمعیتی و همچنین تبادل اطلاعات در خصوص وضعی مهاجرت و همچنین پایش نیازهای جمعیت کشور در راستای برنامه های کلان کشور اولین جلسه شورای راهبردی جمعیت استان با حضور مدیرکل ثبت احوال استان ،معاونین و همچنین اساتید دانشگاه در حوزه جمعیت شناسی در محل دفتر سرپرست معاونت امنیتی ،سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی برگزار شد.

به منظور رصد تحولات جمعیتی و همچنین تبادل اطلاعات در خصوص وضعی مهاجرت و همچنین پایش نیازهای جمعیت کشور در راستای برنامه های کلان کشور اولین جلسه شورای راهبردی جمعیت استان با حضور مدیرکل ثبت احوال استان ،معاونین و همچنین اساتید دانشگاه در حوزه جمعیت شناسی در محل دفتر سرپرست معاونت امنیتی ،سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی برگزار شد.