سه شنبه 28 خرداد 1398   
 
تاریخ 1397/10/03         ساعت 13:41:49     گروه خبری روابط عمومی

در روز ملی ثبت احوال مدیرکل ثبت احوال استان در مصاحبه با صدای خراسان رضوی اظهار کرد:امروز ثبت احوال با توجه به آرشیو الکترونیک اسناد که اقدام بسیار بزرگی در نوین سازی ثبت احوال می باشد این افتخار را دارد تا در سریعترین زمان ممکن به زائرین محترم حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) ارائه خدمت نماید .

در روز ملی ثبت احوال مدیرکل ثبت احوال استان در مصاحبه با صدای خراسان رضوی اظهار کرد:امروز ثبت احوال با توجه به آرشیو الکترونیک اسناد که اقدام بسیار بزرگی در نوین سازی ثبت احوال می باشد این افتخار را دارد تا در سریعترین زمان ممکن به زائرین محترم حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) ارائه خدمت نماید .