سه شنبه 28 خرداد 1398   
 
تاریخ 1397/10/18         ساعت 09:31:46     گروه خبری روابط عمومی

به موجب احکام جداگانه ای از سوی مدیرکل ثبت احوال استان خراسان رضوی حسین پورشادمهری و حسین زنگوئی به ترتیب به عنوان روسای ادارات ثبت احوال سرخس و چناران منصوب شدند .
به موجب احکام جداگانه ای از سوی مدیرکل ثبت احوال استان خراسان رضوی حسین پورشادمهری و حسین زنگوئی به ترتیب به عنوان روسای ادارات ثبت احوال سرخس و چناران منصوب شدند . پیش از این پورشادمهری بعنوان معاون اداره ثبت احوال سرخس و زنگویی بعنوان رئیس این اداره در حال خدمت رسانی به مردم شریف شهرستان سرخس بودند.همچنین طی مراسمی با حضور مدیرکل ثبت احوال استان در محل ادارات ثبت احوال شهرستان های سرخس و چناران ضمن مراسم تودیع و معارفه در محل فرمانداری و با حضور فرمانداران از زحمات علی اکبر روحی رئیس پیشین اداره ثبت احوال چناران تجلیل گردید .