چهارشنبه 1 خرداد 1398   
 
تاریخ 1397/11/14         ساعت 07:38:57     گروه خبری روابط عمومی

مقارن با 12 بهمن ماه سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) به ایران اسلامی مدیرکل ثبت احوال استان و جمعی از کارکنان ادارات ثبت احوال مرکز با حضور در مراسم گرامیداشت ورود حضرت امام (قدس سره) با آرمانهای ایشان تجدید بیعت کردند .
مقارن با 12 بهمن ماه سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) به ایران اسلامی مدیرکل ثبت احوال استان و جمعی از کارکنان ادارات ثبت احوال مرکز با حضور در مراسم گرامیداشت ورود حضرت امام (قدس سره) با آرمانهای ایشان تجدید بیعت کردند.