دوشنبه 6 خرداد 1398   
 
تاریخ 1397/11/25         ساعت 07:38:48     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجرمدیرکل و کارکنان ثبت احوال خراسان رضوی همگام با دیگر مسئولین و اقشار انقلابی با حضور در مزار مطهر شهدای گمنام سراسر استان ضمن تجدید بیعت با آرمانهای شهداء با عطرافشانی و غبار روبی مزار مطهر شهدا به مقام شامخ ایشان ادای احترام کردند .
به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجرمدیرکل و کارکنان ثبت احوال خراسان رضوی همگام با دیگر مسئولین و اقشار انقلابی با حضور در مزار مطهر شهدای گمنام سراسر استان ضمن تجدید بیعت با آرمانهای شهداء با عطرافشانی و غبار روبی مزار مطهر شهدا به مقام شامخ ایشان ادای احترام کردند .