پنجشنبه 31 مرداد 1398   
 
تاریخ 1397/11/25         ساعت 07:42:47     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) مدیرکل و کارکنان ثبت احوال استان با حضور پرشور خود در مراسم راهپیمائی 22 بهمن با رهبر کبیر انقلاب و دیگر اقشار ملت انقلابی در ادامه راه انقلاب اسلامی اعلام همبستگی کردند .
ه مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) مدیرکل و کارکنان ثبت احوال استان با حضور پرشور خود در مراسم راهپیمائی 22 بهمن با رهبر کبیر انقلاب و دیگر اقشار ملت انقلابی در ادامه راه انقلاب اسلامی اعلام همبستگی کردند .