پنجشنبه 8 خرداد 1399   
 
تاریخ 1398/02/15         ساعت 08:11:52     گروه خبری روابط عمومی

به منطور هماهنگی و برنامه ریزی در جهت پیشبرد اهداف سازمانی اولین جلسه گردهمائی روسای ادارات تابعه ثبت احوال خراسان رضوی با حضور مدیرکل ثبت احوال استان در سالن اجتماعات اداره کل ثبت احوال برگزارشد .
به منطور هماهنگی و برنامه ریزی در جهت پیشبرد اهداف سازمانی اولین جلسه گردهمائی روسای ادارات تابعه ثبت احوال خراسان رضوی با حضور مدیرکل ثبت احوال استان در سالن اجتماعات اداره کل ثبت احوال برگزارشد .
در ابتدای این جلسه نیری ضمن تقدیر و تشکر از ادارات در پیشبرد برنامه های سال 1397 افزود: هدف گذاری و برنامه ریزی در دستیابی به شاخص های سازمانی اهمیت ویژه ای دارد به همین منطور ادارات ثبت احوال می بایست با اتخاذ تمهیدات مناسب نسبت به برنامه ریزی دقیق و جامع در حوزه وظایف محوله مبادرت نموده تا بتوانند خدمات مناسبی را به مراجعین ارائه نمایند به همین منظور شورای معاونین ثبت احوال استان از پیشنهادات ارزنده مدیران و همکاران که همسو با راهبرد مدون و جامع استانی است استقبال می نماید کمااینکه برخی ادارات پیشنهاداتی را به این منظور ارائه کرده اند .
در ادامه این جلسه معاونین و کارشناسان ستادی اهم برنامه ها و شاخص سال 1398 را درحوزه وظایف سازمانی برای روسای ادارات ثبت احوال تشریح کردند و پاسخگوی سوالات مطرحه بودند .
در پایان این مراسم نیز از حدود 11نفر از کارکنان که در سال1398 به بازنشستگی نائل آمده بودند از سوی مدیرکل ثبت احوال استان و جمعی از روسای ادارات تجلیل بعمل آمد.