چهارشنبه 25 تیر 1399   
 
تاریخ 1398/03/02         ساعت 08:43:57     گروه خبری روابط عمومی

به منظور اطلاع رسانی در خصوص نحوه اجرای دستور اخیر سازمان ثبت احوال مبنی بر سرعت بخشیدن به فرایند صدور کارت هوشمند ملی و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور صدور کارت برای افرادیکه تاکنون نسبت به ثبت نام ننموده اند کارگاه اطلاه رسانی در محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت احوال استان با حضور معاون فناوری اطلاعات و آمارهای جمعیتی برگزار شد .

به منظور اطلاع رسانی در خصوص نحوه اجرای دستور اخیر سازمان ثبت احوال مبنی بر سرعت بخشیدن به فرایند صدور کارت هوشمند ملی و اتخاذ تمهیدات لازم به منظور صدور کارت برای افرادیکه تاکنون نسبت به ثبت نام ننموده اند کارگاه اطلاه رسانی در محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت احوال استان با حضور معاون فناوری اطلاعات و آمارهای جمعیتی برگزار شد .

در این جلسه محسنی با بیان اینکه دفاتر می بایست تدابیر لازم در جهت تحویل کارتهای باقیمانده در دفاتر به صاحبان آنها را برنامه ریزی نمایند افزود: تعداد 65000 کارت صادر شده در دفاتر پیشخوان و مراکز پستی آماده تحویل به صاحبان آنها می باشد و مدیران فنی و مسئولین دفاتر می بایست در امر تتحویل این کارتها اهتمام ویژه داشته باشند .

وی همچنین ادامه داد: به جهت اینکه روند صدور برخی از کارتها بنا به دلایلی با تاخیر مواجه شده است و از طرفی دستگاههای اجرائی و خدمات رسان موظف به احراز هویت از طریق کرات هوشمند ملی می باشند دفتر می بایست برای افرادیکه که رسید ایشان مخدوش یا مفقود شده است بصورت رایگان رسید حاوی کد پیگیری صادر نمایند تا این افراد تا زمان تحویل کارت از خدمات اجتماعی محروم نگردند.