چهارشنبه 25 تیر 1399   
 
تاریخ 1398/03/11         ساعت 07:29:22     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل و کارکنان ثبت احوال استان همراه با دیگر اقشار انقلابی ایران اسلامی با حضور در مراسم با شکوه راهپیمائی روز قدس ضمن تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل بر ادامه مقاومت ملت فلسطین در مقابل تجاوزگریهای رژیم اشغالگر قدس تاکید کردند.

مدیرکل و کارکنان ثبت احوال استان همراه با دیگر اقشار انقلابی ایران اسلامی با حضور در مراسم با شکوه راهپیمائی روز قدس ضمن تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل بر ادامه مقاومت ملت فلسطین در مقابل تجاوزگریهای رژیم اشغالگر قدس تاکید کردند.