چهارشنبه 25 تیر 1399   
 
تاریخ 1398/03/12         ساعت 13:56:10     گروه خبری روابط عمومی

به موجب حکمی از سوی مدیرکل ثبت احوال استان و با حضور محسنی معاون فناوری اطلاعات و آمارهای جمعیتی ثبت احوال استان, جوانشیری رئیس پیشین اداره ثبت احوال باخرز بعنوان رئیس اداره ثبت احوال احمد آباد منتصب شد.همچنین توانگر رئیس پیشین اداره ثبت احوال احمد آباد بعنوان معاون اداره ثبت احوال منطقه دو مشهد معرفی گردید

به موجب حکمی از سوی مدیرکل ثبت احوال استان و با حضور محسنی معاون فناوری اطلاعات و آمارهای جمعیتی ثبت احوال استان, جوانشیری رئیس پیشین اداره ثبت احوال باخرز بعنوان رئیس اداره ثبت احوال احمد آباد منتصب شد.همچنین توانگر رئیس پیشین اداره ثبت احوال احمد آباد بعنوان معاون اداره ثبت احوال منطقه دو مشهد معرفی گردید .

در این مراسم محسنی ضمن آروزی موفقیت برای ایشان از خدمات ارزنده این عزیزان در مسئولیت های قبلی تقدیر و ابراز امیدواری کرد که بتوانند در مسئولیت های جدید بیش از پیش خدمات شایسته ای را به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم ارائه نمایند.