یکشنبه 28 مهر 1398   
 
تاریخ 1398/04/06         ساعت 10:40:39     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان وهیات همراه در ادامه بازدید های دوره ای از عملکرد ادارات تابعه از ادارات ثبت احوال بردسکن،خلیل آباد و کاشمر بازدید کردند.

نیری در حاشیه این بازدید در دیدار با فرماندار بردسکن از تلاشهای سازنده ایشان بعنوان رئیس شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان در جهت ثبت حداکثری وقایع حیاتی در مهلت قانونی تقدیر و افزود: با عنایت به برنامه ریزی های صورت گرفته و همچنین تلاش های بسیار خوب اعضاء شورای همانگی ثبت وقایع حیاتی شهرستانها امروز در وضعیت مطلوبی به لحاظ ثبت وقایع حیاتی بویژه فوت و ولادت داریم .

نیری همچنین در ادامه برنامه های خود در سفر به این شهرستانها با همکاران پیشکسوت دیدار و گفتگو کرد .