یکشنبه 28 مهر 1398   
 
تاریخ 1398/04/12         ساعت 10:49:54     گروه خبری روابط عمومی

به منظور ارزیابی و کنترل کیفیت درخواست های کارت هوشمند ملی از حیث صحت اطلاعات ،عکس های متقاضیان توسط کارشناسان ثبت احوال در ادارات تابعه کارگاه آموزشی بصورت ویدئو کنفرانس و با حضور مدیرکل ثبت احوال استان برگزار شد .

به منظور ارزیابی و کنترل کیفیت درخواست های کارت هوشمند ملی از حیث صحت اطلاعات ،عکس های متقاضیان توسط کارشناسان ثبت احوال در ادارات تابعه کارگاه آموزشی بصورت ویدئو کنفرانس و با حضور مدیرکل ثبت احوال استان برگزار شد .

در این کارگاه آموزشی مدیرکل ثبت احوال استان ضمن تاکید بر دقت در فراگیری موارد مطروحه توسط کاربران اظهار کرد: با توجه به اینکه کارتهای هوشمند ملی می بایست از جهت اطلاعات و عکس های مربوط به افراد دارای کیفیت بالایی باشند بنابراین شایسته است تا کاربران با حوصله و دقت بیشتری نسبت به کنترل کیفیت اقدام نمایند تا کارتها بعد از صدور با توجه به صرف وقت و هزینه ای که متقاصیان می نمایند دارای نقص نباشد ضمن آنکه این دقت و بالای کاربران با توجه به آموزش های انجام شده می بایست مانع از دسترسی افراد مقتصد و بعضا دارای هویت مخدوش به مدارک شناسایی ایرانی گردد.