یکشنبه 28 مهر 1398   
 
تاریخ 1398/04/13         ساعت 10:30:15     گروه خبری روابط عمومی

در سالهای اخیر و بدنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی و بر اساس راهبردهای سازمان ثبت احوال برون سپاری بخشی از خدمات ثبت احوال به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی با پیگیری های صورت گرفته با هماهنگی دستگاههای ذیربط نسبت به راه اندازی 44 دفتر ارائه دهنده خدمات ثبت احوال در شهر مشهد و برخی از شهرستانهای استان مبادرت نمود که براساس بررسی های میدانی و اسنادی تاکنون این دفاتر منجر به کاهش بسیار زیادی در ترددهای درون شهری و صرفه جویی در زمان و هزینه های متقاضیان خدمت گردیده است .

در سالهای اخیر و بدنبال اجرای اصل 44 قانون اساسی و بر اساس راهبردهای سازمان ثبت احوال برون سپاری بخشی از خدمات ثبت احوال به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی با پیگیری های صورت گرفته با هماهنگی دستگاههای ذیربط نسبت به راه اندازی 44 دفتر ارائه دهنده خدمات ثبت احوال در شهر مشهد و برخی از شهرستانهای استان مبادرت نمود که براساس بررسی های میدانی و اسنادی تاکنون این دفاتر منجر به کاهش بسیار زیادی در ترددهای درون شهری و صرفه جویی در زمان و هزینه های متقاضیان خدمت گردیده است .

مدیرکل ثبت احوال احوال استان در ابتدای این جلسه با تاکید بر ارزیابی های مستمر توسظ کارگروه مربوطه مبنی بر سلامت و صحت انجام کار در دفاتر افزود: دفاتر پیشخوان بعنوان بخشی از بدنه ثبت احوال دربخش خصوصی در انجام وظایف محوله نقش بسزائی دارند و از این رو کارگروه دفاتر پیشخوان می بایست با رصد کردن مستمر فعالیت های این دفاتر در صورت هر گونه قصور یا تخلف مراتب را گزارش تا در خصوص ادامه کار این دفاتر تصمیم گیری شود