یکشنبه 17 آذر 1398   
 
تاریخ 1398/04/26         ساعت 09:28:09     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان و هیات همراه در بازدید از ادارات ثبت احوال زبرخان و فیروزه عملکرد ایشان را مورد ارزیابی قرار داد.

مدیرکل ثبت احوال استان و هیات همراه در بازدید از ادارات ثبت احوال زبرخان و فیروزه عملکرد ایشان را مورد ارزیابی قرار داد.

نیری در جمع همکاران این ادارات با اشاره به اهمیت رعایت قوانین و بخشنامه ها در تکریم مراجعین افزود:دقت و سرعت در فرآیند انجام امور اداری بر مبنای قوانین ضمن تضمین نمودن اصل سلامت اداری جایگاه اداره را در تزریق اعتماد عمومی ارتقا می بخشد و آثار روانی بسیار مثبتی بر فرد و جامعه دارد لذا هدف از این بازدیدها ارشاد و راهنمائی ادارات در اصلاح فرآیند انجام کار می باشد.