جمعه 27 دی 1398   
 
تاریخ 1398/06/06         ساعت 08:04:04     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تجلیل از تلاشهای همکاران بویژه همکاران پیشکسوت مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق معاونین و رئیس اداره حراست با حضور در منزل اسعدی از همکاران پیشکسوت از تلاشهای ارزنده ایشان در سالیان خدمت در ثبت احوال تجلیل و تقدیر کردند
embed'>به مناسبت  گرامیداشت هفته دولت و تجلیل از تلاشهای همکاران بویژه همکاران پیشکسوت مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق معاونین و رئیس اداره حراست با حضور در منزل اسعدی از همکاران پیشکسوت از تلاشهای ارزنده ایشان در سالیان خدمت در ثبت احوال تجلیل و تقدیر کردند .embed'>نیری در این دیداربا بیان اینکه پیشکسوتان دخایر گرانبهای هر سازمان و دستگاهی هستند افزود: گذشته و آینده هر سازمان و سسیتسمی در گرو تلاشهای نیروی انسانی متعهد و خبره است و پیشرفت های دیروز و امروز و فردا مرهونه تلاشهای ایشان بوده ،هست و خواهد بود بنابراین می بایست ترتیبی اتخاذ گردد تا سنت حسنه تجلیل از این عزیزان در نسلهای بعدی نیز نهادینه گردد .