جمعه 27 دی 1398   
 
تاریخ 1398/06/06         ساعت 08:11:34     گروه خبری روابط عمومی

در همایش یاران خراسان ولایت که به مناسبت روز کارمند توسط سازمان بسیج سپاه و بسیج ادارات استان خراسان رضوی برگزار شد از نیری مدیر کل ثبت احوال استان بعنوان مدیر نمونه تقدیر بعمل امد .

در همایش یاران خراسان ولایت که به مناسبت روز کارمند توسط سازمان بسیج سپاه و بسیج ادارات استان خراسان رضوی برگزار شد از نیری مدیر کل ثبت احوال استان بعنوان مدیر نمونه تقدیر بعمل آمد .