سه شنبه 24 تیر 1399   
 
تاریخ 1398/06/10         ساعت 09:05:09     گروه خبری روابط عمومی

به منظور ارزیابی عملکرد اداره ثبت احوال قوچان مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق رئیس اداره حراست و کارشناسان ستادی به این شهرستان سفر کردند .در این بازدید عملکرد اداره به لحاظ کمی و کیفی و همچنین اجرای صحیح قوانین و مقررات مورد بررسی گردید و به جهت اصلاع فرایند امور در برخی فعالیتها تذکرات ارشاد و راهنمای های لازم از سوی مدیرکل ثبت احوال استان به رئیس و کارکنان این اداره داده شد.

به منظور ارزیابی عملکرد اداره ثبت احوال قوچان مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق رئیس اداره حراست و کارشناسان ستادی به این شهرستان سفر کردند .در این بازدید عملکرد اداره به لحاظ کمی و کیفی و همچنین اجرای صحیح قوانین و مقررات مورد بررسی گردید و به جهت اصلاع فرایند امور در برخی فعالیتها تذکرات ارشاد و راهنمای های لازم از سوی مدیرکل ثبت احوال استان به رئیس و کارکنان این اداره داده شد.
همچنین نیری ضمن در نشست کارکنان این اداره ضمن تقدیر از تلاش های ایشان در ارائه خدمات مطلوب به مراجعین بر تکریم مراجعین تاکید کرد و افزود : کارکنان نظام مقدس جمهوری اسلامی بعنوان نیروهای تلاشگر و ارزشی می بایست همواره در جهت حفظ کرامت های انسانی کوشا باشند و این مهم می بایست در برخورد با مراجعین نمود عینی داشته باشد.