دوشنبه 5 اسفند 1398   
 
تاریخ 1398/06/27         ساعت 08:25:30     گروه خبری روابط عمومی

در راستای بازدیدهای دوره ای مدیرکل ثبت احوال استان از ادارات تابعه ،نیری به اتفاق یارمحمدی رئیس اداره حراست و سرپرست معاونت اسناد هویتی با حضور در ادارات ثبت احوال زاوه و خواف از عملکرد کمی و کیفی این ادارات بازدید کردند.

در راستای بازدیدهای دوره ای مدیرکل ثبت احوال استان از ادارات تابعه ،نیری به اتفاق یارمحمدی رئیس اداره حراست و سرپرست معاونت اسناد هویتی با حضور در ادارات ثبت احوال زاوه و خواف از عملکرد کمی و کیفی این ادارات بازدید کردند.نیری در حاشیه بازدید از اداره ثبت خواف با حضور در محل فرمانداری این شهرستان با فرماندار دیدار و گفتگو کرد.وی در این دیدار ضمن تقدیر از تلاشهای فرماندار بعنوان رئیس شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان ضمن با اهمیت بر شمردن ثبت بهنگام وقایع حیاتی در برنامه ریزی های کلان کشور افزود: با تلاش های صورت گرفته و تعاملات بسیار خوب اعضاء شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستانها در حال حاضر آمار مربوط به وقایع حیاتی بصورت لحظه ای و آنلاین در اختیار مسئولین و متولیان برنامه ریزی کشور قرار دارد .