جمعه 16 خرداد 1399   
 
تاریخ 1398/09/06         ساعت 13:17:49     گروه خبری روابط عمومی

به منظور برنامه ریزی ،هماهنگی و اجرائی نمودن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت دومین جلسه شورای راهبردی جمعیت استان خراسان با حضور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در دفتر ایشان تشکیل شد.

 

به منظور برنامه ریزی ،هماهنگی و اجرائی نمودن سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت دومین جلسه شورای راهبردی جمعیت استان خراسان با حضور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در دفتر ایشان تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه نیری مدیرکل ثبت احوال و دبیر شورا با اشاره به مفاد سیاست های ابلاغی مقام رهبری گزارش آماری از وضعیت وقایع حیاتی استان ارائه و در ادامه مصوبات جلسات گذشته و تحقق اهداف مندرج در مصوبات را به سمع و نظر اعضاء رساند.

در ادامه دکتر حسنی جمعیت شناس و استاد دانشگاه فردوسی مشهد اهم اقداماتی که در جهت فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی با موضوعاتی همچون میزان باروری در استان خراسان و فرصت ها و تهدیدهای موجود انجام شده بود را برای اعضآء تشریح و تبیین کرد .

دکتر جعفری معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی نیز با بیان اینکه آسیب ها و تهدیدهای جمعیتی بطور واضح برای متخصصین و برنامه ریزان شناخته شده است افزود: در حال حاضر کلیه برنامه ریزی ها ، اقدامات و فعالیت های پژوهشی می بایست به سمتی سوق داده شوند که بتوانند راهکارهای کاملا عملی را در خصوص افزایش جمعیت ارائه نمایند و امیدوارم که در جلسات بعدی به لحاظ موصوعی این راهکارها مورد بررسی و تصویب قرار بگیرند