جمعه 20 تیر 1399   
 
تاریخ 1398/10/09         ساعت 11:43:10     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان و جمعی از همکاران به مناسبت یوم ا... نهم دیماه که به نام روز بصیرت نامگزاری شده است همگام با دیگر اقشار مردم انقلابی و ولایتمدار در راهپیمایی دشمن شکن این روزکه به منظور برائت از فتنه گران در مشهد مقدس برگزار شد شرکت کردند.

 

مدیرکل ثبت احوال استان و جمعی از همکاران به مناسبت یوم ا... نهم دیماه که به نام روز بصیرت نامگزاری شده است همگام با دیگر اقشار مردم انقلابی و ولایتمدار در راهپیمایی دشمن شکن این روزکه به منظور برائت از فتنه گران در مشهد مقدس برگزار شد شرکت کردند.