یکشنبه 11 خرداد 1399   
 
تاریخ 1398/10/24         ساعت 09:41:46     گروه خبری روابط عمومی

به جهت تجلیل از مقام شامخ جویندگان علم و دانش و هچنین ارج نهادن به تلاش های رهپویان این عرصه مدیرکل ثبت احوال استان از فرزندان همکارانیکه در سال 98 در مراکز آموزش عالی به منظور تحصیلات تکمیلی پذیرفته شده اند لوح تقدیر و هدایایی اهدا کرد.

 

به جهت تجلیل از مقام شامخ جویندگان علم و دانش و هچنین ارج نهادن به تلاش های رهپویان این عرصه مدیرکل ثبت احوال استان از فرزندان همکارانیکه در سال 98 در مراکز آموزش عالی به منظور تحصیلات تکمیلی پذیرفته شده اند لوح تقدیر و هدایایی اهدا کرد.