جمعه 9 اسفند 1398   
 
تاریخ 1398/10/26         ساعت 09:49:11     گروه خبری روابط عمومی

در ادامه ارزیابی های عملکرد دوره ای ادارات مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق کارشناسان حوزه ستادی با حضور در تربت حیدریه از اداره ثبت احوال تربت حیردیه از اداره ثبت احوال این شهرستان بازدید کرد.

 

در ادامه ارزیابی های عملکرد دوره ای ادارات مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق کارشناسان حوزه ستادی با حضور در تربت حیدریه از اداره ثبت احوال تربت حیردیه از اداره ثبت احوال این شهرستان بازدید کرد.

نیری در جمع کارکنان این اداره ضمن تاکید بر تحقق شاخص های سازمان در سالجاری افزود: در سالیان اخیر با برنامه ریزی های انجام شده و همکاری و بسیار خوب دستگاههای ذیربط در امر ثبت وقایع حیاتی بویژه شوراهای هماهنگی دستاوردهای کاملا محسوس و ملموسی را د روند رو به رشد شاخص ها شاهد بودیم و تا ثبت حداکثری راه بسیار کوتاهی داریم بنابراین انتظار است تا در جهت تحقق این مهم همکاران با دقت نظر و هماهنگی بیشتری گام بردارند .