سه شنبه 12 فروردین 1399   
 
تاریخ 1398/11/17         ساعت 12:19:13     گروه خبری روابط عمومی

جلسه بررسی راهکارهای ثبت بهنگام واقعه وفات با حضور مدیرکل ثبت احوال استان ،مدیرعامل سازمان فردوسهای مشهد و جمعی از کارشناسان در محل ساختمان اداری بهشت رضا شهر مشهد برگزار شد .


 جلسه بررسی راهکارهای ثبت بهنگام واقعه وفات با حضور مدیرکل ثبت احوال استان ،مدیرعامل سازمان فردوسهای مشهد و جمعی از کارشناسان در محل ساختمان اداری بهشت رضا شهر مشهد برگزار شد .در ابتدای این جلسه نیری مدیرکل ثبت احوال استان با بیان اینکه ثبت بهنگام وقایع حیاتی بویژه فوت از عوامل مهم در برنامه ریزی های کلان کشور است اظهار کرد: واقعه وفات به لحاظ قانونی بسیار مهم بوده و آثار حقوقی بسیاری بر آن مترتب می باشد و به همین دلیل تاکید قانونگدار بر این امر قرار گرفته است که این واقعه در مهلت قانونی 10 روزه ثبت شود و سازمان ثبت احوال هم با توجه به این موضوع آنرا در اولویت های کاری خود قرار داده است .
نیری همچنین افزود: در سالیان اخیر با محصور شدن آرامستانها و با همکاری بسیار خوب شوراهای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی بسیاری از مشکلات دیر ثبتی و کم ثبتی مرتفع شده است اما بسیاری از خانواده های متوفیان به جهت برخی موارد همچون یارانه از اعلام به موقع وقایع امتناع می کنند که در این خصوص می بایست راهکاری اندیشیده شود.
نیری همچنین ادامه داد: در صورت فراهم شدن شرایط و امکانات لازم در آرامستانها ثبت احوال می تواند با استقرار نیروی انسانی نسبت به ثبت وقات و صدور گواهی فوت برای خانواده ها به جهت صرفه جویی در وقت و هزینه های مرتبط مبادرت نماید .