چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/11/20         ساعت 08:38:27     گروه خبری روابط عمومی

در راستای ابلاغ بسیج کارمندان سپاه امام رضا(ع) مشهد در خصوص خدمت رسانی به مردم شریف گروهی از کارشناسان بسیجی اداره کل ثبت احوال استان با حضور در حرم مطهر رضوی همگام با دیگر دستگاههای اجرائی نسبت به خدمات رسانی به زائرین و مجاورین اقدام کردند.

 

در راستای ابلاغ بسیج کارمندان سپاه امام رضا(ع) مشهد در خصوص خدمت رسانی به مردم شریف گروهی از کارشناسان بسیجی اداره کل ثبت احوال استان با حضور در حرم مطهر رضوی همگام با دیگر دستگاههای اجرائی نسبت به خدمات رسانی به زائرین و مجاورین اقدام کردند.