سه شنبه 14 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/11/24         ساعت 08:37:45     گروه خبری روابط عمومی

در آستانه ولادت با سعادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) که بنام روز زن و مادر نامگزاری شده است و به منظور تجلیل از مقام شامخ بانوان شاغل در اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی با درایت مدیرکل و برنامه ریزی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و کارگروه بانوان ثبت احوال و روابط عمومی ثبت احوال استان مراسمی شایسته با حضور مدیرکل بانوان و خانواده استانداری در محل سالن اجتماعات ثبت احوال استان برگزار شد .

 

در آستانه ولادت با سعادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) که بنام روز زن و مادر نامگزاری شده است و به منظور تجلیل از مقام شامخ بانوان شاغل در اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی با درایت مدیرکل  و برنامه ریزی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و کارگروه بانوان ثبت احوال و روابط عمومی ثبت احوال استان مراسمی شایسته با حضور مدیرکل بانوان و خانواده استانداری در محل سالن اجتماعات ثبت احوال استان برگزار شد .