جمعه 24 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/11/28         ساعت 10:50:40     گروه خبری روابط عمومی

به منظور اطلاع رسانی در خصوص اهم هماهنگی ها و برنامه ریزی های انجام شده در اداره کل ثبت احوال استان به منظور هر چه باشکوه تر برگزار شدن انتخابات و همچنین مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی مدیرکل ثبت احوال استان با حضور در برنامه صبحگاهی سیمای خراسان رضوی در این خصوس توضیحاتی پیرامون این موضوع ارائه کرد.
 

به منظور اطلاع رسانی در خصوص اهم هماهنگی ها و برنامه ریزی های انجام شده در اداره کل ثبت احوال استان به منظور هر چه باشکوه تر برگزار شدن انتخابات و همچنین مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی مدیرکل ثبت احوال استان با حضور در برنامه صبحگاهی سیمای خراسان رضوی در این خصوس توضیحاتی پیرامون این موضوع ارائه کرد.

نیری با بیان اینکه از نوزدهم بهمن ماه طبق برنامه ریزی اانجام شده کلیه ادارات ثبت احوال و فاتر پیشخوان تا ساعت 6بعداظهر و در روز انتخابت از زمان اخذ رای و تا پایان زمان رای گیری آمادگی ارائه خدمت به زائرین و مجاورین گرامی را دارند اظهار کرد: تا کنون کلیه درخواست های اخد شده در خصوص تعویض و یا صدور شناسنامه المثنی منتج به صدور شناسنامه شده و از طریق پست برای صاحبان آنها ارسال گردیده است و احیانا اگر احیانلا شناسنامه ای تحویل نشده است صاحبان آنها می تواند از طرق تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری موضوع را پیگیری نمایند .

نیری ادامه داد : با توجه به اینکه زمان صذدور شناسنامه المثنی یکماه از زمان درخواست می باشد به دلیل مشارکت حداکثری مردم عزیز کسانیکه درخواست های خود را تا پایان روز چهارشنبه مورخ سی ام بهمن ماه درخواست های خود را به ادارات ثبت احوال و یا دفاتر پیشخوان تحویل نمایند مدارک ایشان در روز پنجشنبه اول سافند آماده تحویا خواهد بود .

همچنین مدیر کل ثبت احوال استان افزود: کسانیکه کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده اند می توانند از طریق تلفن و یا مراجعه حضور کدملی خود را دریافت نمایند البته برای کسانی که مراجعه حضوری دارند برگه ای صادر خواهد شد که ضرفا قابل استفاده در شعب اخذ رای خواهد بود همچنین شناسنامه والدینی که بواسطه تولد نوزاد شناسنامه های ایشان تحویل زایشگاه شده است می توانند با مراجعه به اداره ثبت احوال مربوطه برای رای گیری شناسنامه های خود را دریافت نمایند.