جمعه 24 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/12/28         ساعت 14:31:39     گروه خبری روابط عمومی

روابط عمومی ثبت احوال استان ضایعه درگذشت نابهنگام رئیس اداره ثبت احوال منطقه 2 مشهد شادروان مرحوم مغفورآقای محمود بهمدی را به تمامی همکاران و خانواده آن عزیز سفر کرده تسلیت عرض می نماید .